Certificat de situație de urgență pentru firmele afectate de Covid-19

Certificat de situație de urgență pentru firmele afectate de Covid-19

Orice operator economic a cărui activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 poate solicita certificatul de situaţie de urgenţă (CSU).

Certificatele sunt emise sub două forme:

TIP 1 (ALBASTRU) - anexa nr. 1, pentru situația în care activitatea a fost întreruptă total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate; b)

TIP 2 (GALBEN) - anexa nr. 2, pentru situația diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Se poate solicita un singur tip de certificat și se va depune exclusiv electronic pe platforma http://prevenire.gov.ro  fiind necesare următoarele informații și documente:

- datele de identificare ale operatorului economic

- declarație pe proprie răspundere

În cazul în care solicitantul nu deține o semnătură electronică acesta va poate semna declarația olograf și va putea întocmi o procură speciala către contabil (deținător a unei semnături electronice) in vederea depunerii tuturor documentelor pe platforma menționată mai sus.

  • Postat: 30 martie 2020 ora 21:32
  • Modificat: 30 martie 2020 ora 21:32
  • Economie 354