3 sărbători într-o zi pentru România: Independență, Europa și Pacea

3 sărbători într-o zi pentru România: Independență, Europa și Pacea

Ziua de 9 mai este una importantă pentru români prin triplul semnificat pe care această zi îl are. Ziua de 9 mai este Ziua Independenței României, este Ziua Europei și este ziua în care s-a sfârșit cel de-al doilea război mondial în Europa.

Pe 9 mai 1877, Ministrul Afacerilor Externe de la acea dată, Mihail Kogălniceanu, proclama independența României în fața Adunării Deputaților, o declarație de independență față de Imperiul Otoman, care avea să fie adoptată pe 10 mai de Senat și semnată de regele Carol I. Declarația a venit în contextul războiului pe care Imperiul Rus și România l-au declarat Imperiului Otoman. Împotriva otomanilor mai aveau să lupte și Serbia, Muntenegru și Legiunea Bulgară, o structură armată de voluntari, cele 3 țări reușind și ele să obțină independența, la fel ca România.

În 1985 Comunitatea Europeană, predecesoarea Uniunii Europene, a introdus Ziua Europei. Ziua de 9 mai sărbătorește Declarația Schuman, declarație care propunea punerea producției Franței și Germaniei de Vest de cărbune și oțel sub o singură autoritate, fapt ce avea să ducă la crearea primei Comunități Europene.

Pe 9 mai 1945 a fost semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, document ce a dus la sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe continentul european. Practic războiul nu s-a terminat imediat, pe teatrul european existând de exemplu o rezistență nazistă la Praga până pe 11 mai, războiul continuând de asemenea în Asia, finalul efectiv fiind pe 2 septembrie 1945.

  • Postat: 09 mai 2020 ora 10:53
  • Modificat: 09 mai 2020 ora 10:54
  • Actualitate 205